ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREEnergetyka jądrowa
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

NA ŚWIECIE ...

Ilość elektrowni jądrowych, których budowę rozpoczęto w 2008 roku wyraża się liczbą dwucyfrową, przy czym krajami przodującymi w tym wyścigu są Chiny oraz Rosja. Dużą aktywnością w tym zakresie wykazują się również Indie. Poniżej omówiono niektóre prace rozwojowe prowadzone aktualnie w różnych krajach na świecie.


KONTYNENT AMERYKAŃSKI

Argentyna

W kwietniu 2009 roku wirnik 188 tonowy pierwszej turbiny niskociśnieniowej został zainstalowany w elektrowni jądrowej Atucha 2, przy reaktorze o mocy 745 MW typu CANDU, będącym aktualnie w budowie. Końcowe prace spawalnicze pierwszego uktadu chłodzącego zostały zakończone w sierpniu 2008 roku. W czasie budowy pracowało jednocześnie do 4600 pracowników, zgodnie z danymi operatora Nucleoelectrica Argentina. Budowa elektrowni jądrowej Atucha 2 rozpoczęła się w 1980 roku, ale została zawieszona w 1994 roku. Operator Nucleoelectrica Argentina podpisał umowę na wznowienie prac w sierpniu 2006 roku. Zakończenie prac i uruchomienie elektrowni jest przewidziane w 2011 roku. Elektrownia jądrowa Atucha 1 o mocy 357 MW rozpoczęta pracę w 1974 roku. Nucleoelectrica Argentina pracuje również nad przedłużeniem eksploatacji elektrowni jądrowej Embalse o mocy 648 MW, która rozpoczęta pracę w 1984 roku. Rząd Argentyny prowadzi też prace perspektywiczne na uruchomieniem czwartej elektrowni jądrowej. Miejsce budowy elektrowni nie zostało jeszcze publicznie ujawnione, jak donosił w kwietniu 2009 roku argentyński dziennik La Razon.

Brazylia

Prace nad reaktorem jądrowym Angra 3, bliźniaczym rozwiązaniem w stosunku do reaktora Angra 2, rozpoczęty się w 1983 roku, ale nie zostały dokończone. Obecnie rozpoczęto negocjacje w sprawie dokończenia budowy z lokalnymi władzami miasta Angra dos Reis. W marcu 2009 roku dwie rządowe agencje brazylijskie zleciły prace firmie Electronuc-lear, ale wznowienie budowy zależy jeszcze od otrzymania zgody władz municypalnych. Brazylijski instytut środowiska i źródeł odnawialnych (The Brazilian Institute of Environment and Renewable Resources) wydał już sześcioletnią licencję dla elektrowni. Brazylijska komisja energii jądrowej wydała też licencje na reaktor i budynki pomocnicze. Trwają jeszcze negocjacje z merem miasta Tuca Jordan, który odrzucił ofertę firmy Electronuclear w wysokości 22 milionów dolarów jako zbyt niską, żądając 150 milionów dolarów na poprawienie warunków sanitarnych w mieście, edukację ludności w sprawach związanych z techniką jądrową oraz na projekty zdrowotne. Electronuclear zwiększył swoją ofertę do 30 milionów dolarów, mer miasta obniżył żądania do 100 milionów, ale ugoda jest jeszcze daleka do osiągnięcia. Electro-nuclear stwierdził, że na zakończenie budowy elektrowni o mocy 1350 MW, której budowa została zatrzymana w 1986 roku, potrzebuje pięć lat. Prowadzone są też studia na możliwością wybudowania w Brazylii składowiska odpadów radioaktywnych o niskim i średnim poziomie radioaktywności (LLW and ILW - Iow and intermediate level waste), które byłoby uruchomione w 2018 roku. Przewiduje się również wybudowanie w miejscowości Rosende zakładu wzbogacania paliwa jądrowego za pomocą wirówek.

 Kanada

Faza demontażu w elektrowni jądrowej Bruce A jednostek 1 oraz 2, w ramach modernizacji, zakończyła się w marcu 2009 roku usunięciem ostatnich 480 rur cyrkulacyjnych. W bieżącym roku przewiduje się jeszcze ponowne uruchomienie obsługowego uktadu wodnego, uktadu ciężkiej wody, uktadu elektrycznego oraz układu regulacji reaktora. Do końca 2008 roku w program modernizacji zainwestowano około 2,1 miliarda dolarów. Program ten należy do jednego z największych projektów infrastrukturalnych Kanady. Liczba pracowników w okresach szczytowych dochodziła do 2300 osób. Wykonano ponad 145 000 czynności, włączając w to wymianę 16 wytwornic pary oraz elementów wewnętrznych reaktorów. Kompania Bruce Power przedstawiła propozycję budowy czterech reaktorów w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej Bruce C, obok istniejących elektrowni Bruce A i Bruce B w pobliżu jeziora Hugon. Publiczna dyskusja odbędzie się we wrześniu i październiku 2009 roku. Opublikowano również raport wstępny dotyczący budowy nowej elektrowni jądrowej w miejscowości Saskatchewan. Kompania planuje również przeprowadzenie badań środowiskowych związanych z budową nowego bliźniaczego reaktora w elektrowni jądrowej Nanticoke, Ontario. Na zachodzie w okręgu Albera przygotowywany jest obszar 1400 hektarów pod nową elektrownię zawierającą cztery reaktory. Opublikowanie oceny przeprowadzonych badań środowiskowych kompania Bruce Power przewiduje w 2010 roku. W styczniu 2009 roku komisja bezpieczeństwa jądrowego (Nuclear Safety Commission) opublikowała końcowe wskazówki dla głębokiego składowania geologicznego odpadów radioaktywnych o niskim i średnim poziomie radioaktywności (LLW and ILW) w miejscowości Tiverton, Ontario

Meksyk

Firma Alstom oraz hiszpańskie przedsiębiorstwo Iberdrola kontynuują prace związane, ze zleconą przez przedsiębiorstwo państwowe Comision Federal de Electricidad, modernizacją elektrowni jądrowej Laguna Verde. Elektrownia jest zlokalizowana w Alto Lucero, Veracruz. Składa się z dwóch jednostek, z których pierwsza została oddana do eksploatacji w lipcu 1990 roku, a druga w kwietniu 1995 roku. Łącznie mają one moc 1365 MW. Firma Alstom wykonuje obecnie modernizację dwóch turbin parowych zasilających nowe generatory. Pozostałe prace wykonuje przedsiębiorstwo Iberdrola. W rezultacie moc jedynej w Meksyku elektrowni jądrowej zostanie zwiększona o 20% do około 1634 MW. Prace rozpoczęto w 2007 roku, zakończenie ich jest planowane na rok 2010.

Stany Zjednoczone

W kwietniu 2009 roku szef komisji regulacji energetyki jądrowej (NRC - Nuclear Regulatory Commission) stwierdził, że liczebność komisji musi znacznie wzrosnąć, ze względu na dodatkowe zadania związane z budową nowych reaktorów. Potowa ze 104 reaktorów pracujących w Stanach Zjednoczonych miała już odnowione licencje przez NRC, a w trakcie przeglądu znajduje się obecnie dalszych 13 reaktorów. W kwietniu 2009 roku najstarszy z pracujących reaktorów Oy-ster Creek otrzymał przedłużenie licencji na dalsze dwadzieścia lat do kwietnia 2029 roku, to znaczy na sześćdziesiąt lat od chwili pierwszego uruchomienia.

Ale przedłużanie licencji pracujących reaktorów nie rozwiąże problemu, gdyż w ciągu najbliższych 30 lat przewiduje się podwojenie zapotrzebowania na energie elektryczną. Jeżeli udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej ma pozostać na obecnym poziomie (około 20%) to liczba elektrowni jądrowych musi wzrosnąć do 150 (każda o mocy 1 GW), czyli o 46 więcej niż pracuje obecnie. Modernizacja elektrowni jądrowych: Westinghouse Electric Company and Shaw Grup's podpisały kontrakt na budowę dwóch reaktorów typu AP 1000, jako jednostek 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej Vogtle, w stanie Georgia. Budowa jednostek rozpocznie się odpowiednio w roku 2016 oraz 2017.

Zawansowane są prace w elektrowni jądrowej North Anna. Partnerzy GE-Hitachi oraz Bechtel przedstawili już w 2007 roku licencje na budowę i uruchomienie (COL - Construction and Operating Licence) reaktora typu ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reactor), którego zakończenie budowy przewidziane jest w 2009 roku.

Przedsiębiorstwo NRG Energy's South Texas Project buduje w swojej elektrowni jądrowej dwa nowe reaktory typu ABWR, obok istniejących reaktorów typu PWR. Reaktory o mocy 1356 MW każdy zostały opracowane przez firmy GE, Hitachi oraz Toshiba.


ROSJA ORAZ WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW

Armenia

Parlament Armeński zaaprobował budowę nowej elektrowni jądrowej. Szef rosyjskiej agencji jądrowej Rosatom stwierdził, że Rosja prawdopodobnie wygra przetarg na budowę nowej elektrowni jądrowej o mocy 1000 MW, w sąsiedztwie istniejącej armeńskiej elektrowni jądrowej Metsa-mor. Elektrownia ta została wybudowana w 1979 roku i zamknięcie jej przewiduje się w 2016 roku. Elektrownia o mocy 408 MW pokrywa około 40% zapotrzebowania na energię elektryczną Armenii. Przewidywane zamknięcie istniejącej elektrowni jest związane z koniecznością wymiany przestarzałego reaktora typu V-270 WER. Elektrownia będzie pracowała do 2016 roku, do czasu wybudowania nowej jednostki. Wybudowanie drugiej jednostki nowej elektrowni przewidziane jest w 2020 roku. Przyspieszenia zamknięcia istniejącej jednostki domaga się Turcja, twierdząc, iż zwiększa ona promieniowanie radioaktywne na jej terenie. Turcja ma również zastrzeżenia do transportu paliwa do elektrowni, dostarczanego samolotami rosyjskimi. W międzyczasie Armenia zawarta porozumienie z Rosją w sprawie utworzenia międzynarodowego zespołu wzbogacania uranu w Centralnej Syberii w skład, którego wchodzi między innymi Kazachstan.

Kazachstan

W kwietniu 2009 roku uruchomiono kopalnie uranu w rejonie Kyzyl Orda. Przewidywane wydobycie roczne ma wynosić 750 ton uranu. Jest to pierwsza komercyjna kopalnia zbudowana wspólnie z Chinami. Porozumienie pomiędzy Ka-zatomprom oraz chińską kompanią jądrową (CGNPC - China Guangdong Nuclear Power Company) zostało zawarte w październiku 2008 roku. W rejonie Kyzyl Orda przewiduje się też uruchomienie nowej kopalni uranu Khorasan o wydajności rocznej 3000 ton. Kopalnia zostanie wybudowana przez kompanie jądrową Kazatomprom przy udziale międzynarodowego konsorcjum w skład, którego wchodzą głównie kompanie azjatyckie (TEPCO - Tokio Electric Power Company), Marubeni, Toshiba, Chubu Electric, Kyushu Electric, Tohokou Electric oraz kanadyjska kompania Uraniom One. Kazatomprom utworzył również spółkę joint venture z CGNPC mającą na celu budowę nowej elektrowni jądrowej w Chinach.

Rosja

W czasie objazdu centralnego okręgu federacji rosyjskiej w kwietniu 2009 roku premier Vladimir Putin odwiedził Kaliningrad, gdzie przeprowadził konferencję na temat narodowego przemysłu jądrowego. Mówiąc o perspektywach przemysłu jądrowego stwierdził "Sytuacja ekonomiczna będzie się zmieniać i zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie stopniowo wzrastać. Eksperci twierdzą, że w 2012 roku powrócimy do poziomu zapotrzebowania z okresu przed kryzysem" Rozwój energetyki jądrowej oraz broni jądrowej stanowi w Rosji jedno kompleksowe zadanie. "Jego wypełnienie umożliwi wzrost produkcji energii z naszych istniejących reaktorów, wzmocni naszą produkcję paliwa nuklearnego, wprowadzi najbardziej zaawansowane technologie w zakresie usuwania odpadów radiologicznych oraz ochrony środowiska. Udział elektrowni jądrowych w całkowitej produkcji energii elektrycznej w Rosji musi wzrosnąć do 25%-30%, pomimo kryzysu finansowego" Kierownik koncernu Rosatom Kirienko oświadczył, że w roku 2008 rosyjskie elektrownie jądrowe wyprodukowały 162,3 TWh energii elektrycznej. Podkreślił, że obecnie jest realizowane pięć projektów konstrukcyjnych w zakresie jednostek jądrowych. W roku 2009 przewiduje się zakończenie drugiej jednostki w elektrowni Rostov oraz kontynuację budowy czterech jednostek w Kaliningradzie, które zostaną oddane do użytku w 2011 roku. Kontynuowane są też prace nad unikalną jednostką Beloy-arsk, wyposażoną w szybki reaktor powielający typu BN-800 oraz nad dwoma jednostkami Novovoronezh 2 i Leningrad 2, które mają być oddane do eksploatacji odpowiednio w 2012 i 2013 roku. Uralskie zakłady mechaniczne opracowały wytwornice pary dla pierwszej jednostki generacyjnej Novovoronezh 2 i przygotowują produkcję dla dalszych jednostek. Premier Putin polecił korporacji Rosatom wyasygnować dodatkowo 50 miliardów rubli (1,55 miliarda dolarów) na realizacje tych zadań. Rosatom planuje również uruchomienie programu federalnego dotyczącego technologii jądrowych nowej generacji (Nuclear Power Technologies of New Generation). Premier spotkał się również z premierem Turcji Recep Tayyip Erdoganem. Przedmiotem rozmów była miedzy innymi oferta rosyjska na budowę elektrowni jądrowej w Turcji. Japonia przekazała Rosji 40 milionów dolarów na wycofanie i zdemontowanie rosyjskich okrętów z napędem jądrowym stacjonujących na Dalekim Wschodzie. Projekt, w którym uczestniczy 20 krajów ma być zakończony w 2010 roku.

Ukraina

Ukraina osiągnęła porozumienie z Rosją na temat zwiększenia pożyczki na ponowne uruchomienie reaktorów Khmel-nitski 3 oraz 4, typu, WER, które zaczną pracować po dłuższej przerwie. Ich budowę rozpoczęto w 1987 roku. W ramach porozumienia kredyty udzielone przez Rosję mają pokryć 85% kosztów prac uruchomienia reaktorów oraz kosztów dostawy paliwa w latach 2009-2010. W marcu 2009 roku służba bezpieczeństwa Ukrainy (SBU - Security Se-rvice of Ukrainę) wszczęła sprawę kryminalną przeciwko kierownictwu Południowo Ukraińskiej elektrowni jądrowej, wraz z dyrektorem Vissarionem Kimem. Sprawa dotyczy korupcji oraz prania brudnych pieniędzy. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko stwierdził, że obecnie jego kraj ma nowe spojrzenie na awarię w Czernobylu, która dotknęła wielu obywateli Białorusi i wymaga obecnie oczyszczenia skażonych obszarów. Ukraina, ze swej strony, skreśliła ponad 300 miejscowości z listy "skażonych" oraz przesunęła ponad 400 miejscowości na listę "z niższym skażeniem".

KONTYNENT AZJATYCKI

Chiny

Pierwszy na świecie reaktor typu AP 1000 jest budowany obecnie w Chinach. W kwietniu 2009 roku pierwsze fundamenty betonowe zostały wylane w miejscowości Sanmen w prowincji Zhejiang, gdzie budowane są również dwie jednostki Westinghouse o mocy 1100 MW każda. Jednostka Sanmen 1 zostanie oddana do użytku w 2013 roku jednostka Sanmen 2 zostanie oddana do eksploatacji rok później. Planowane przez rząd chiński osiągnięcie do roku 2020 mocy zainstalowanej w elektrowniach jądrowych 60 GW wydaje się realne, gdyż obecnie w budowie znajduje się 12 reaktorów, a liczba ich wzrośnie jeszcze do 18 pod koniec 2009 roku. W roku 2008 rozpoczęto oficjalnie budowę sześciu nowych reaktorów opracowanych w Chinach typu CP-1000, w tym miedzy innymi jednej jednostki w największej elektrowni jądrowej Yangjiang. Jednostka ta ma być uruchomiona w 2013 roku. Pozostałe jednostki są budowane w elektrowniach jądrowych: Fangjiashan 1, Nindge 1 i 2, w prowincji Zhejiang, Fuqing 1, w prowincji Fujian oraz Hongyanhe 1 w prowincji Liaoning. Narodowy plan energetyczny w Chinach przewiduję zainwestowanie blisko 40 miliardów dolarów w rozbudowę energetyki jądrowej w ciągu najbliższych 15 lat.

Tajwan

Elektrownia jądrowa Dragon Gate na Tajwanie zostanie oddana do użytku w 2009 roku (reaktor 1) oraz w roku 2010 (reaktor 2). Mimo, iż budowa została rozpoczęta w 1997 roku, opóźniała się jednak ze względów politycznych, a nawet została chwilowo zatrzymana w roku 2000, a do roku 2005 została wybudowana zaledwie w 65%. Elektrownia znajduje się w miejscowości Yenliao, leżącej na samym północno wschodnim krańcu Tajwanu i będzie zawierała dwie jednostki o mocy 1350 MW każda. Zastosowane zaawansowane reaktory typu ABWR stanowią znaczny postęp w stosunku do trzech istniejących elektrowni jądrowych na Tajwanie, w których są mniejsze reaktory, wybudowane jeszcze w końcu lat siedemdziesiątych oraz na początku lat osiemdziesiątych. Obecnie tajwańska rada energii atomowej przedstawiła też nowy projekt budowy składu na odpady radioaktywne o niskim stopniu promieniowania, (LLW - Low Level Waste).

Indie

W przyszłym roku przewiduje się oddanie do użytku pięciu nowych reaktorów w Indiach, w tym dwa reaktory typu WER - 1000 w elektrowni Kudanku-lam. Trzy inne reaktory ciśnieniowe chłodzone i moderowane ciężką wodą typu PHWR (Pressurized Heavy Water mode-rated and cooled Reactor) o mocy 220 MW każdy, mają być ukończone jeszcze w 2009 roku. Obecnie indyjskie zasoby uranu wystarczają jedynie na wytwarzanie w elektrowniach jądrowych mocy do 4000 MW. Przewiduje się jednak znaczny rozwój energetyki jądrowej - po złagodzeniu w 2008 roku międzynarodowych restrykcji w stosunku do Indii - w zakresie energetyki jądrowej. Obecnie Indie nawiązały już współpracę z Francją, Rosją oraz Stanami Zjednoczonymi. Przewiduje się budowę nowej elektrowni jądrowej o mocy 4000 MW w Kudgi, w stanie Bija-pur. Podpisano też porozumienie z firmą Areva na budowę sześciu reaktorów typu EPR o mocy 1650 MW każdy w miejscowości Jaitapur w stanie Maharashtra, wraz z dostawą do nich paliwa. W lutym 2009 roku indyjskie ministerstwo energetyki podpisało umowę z rosyjską korpo racją TVEL na dostawę 2000 ton naturalnego uranu w tabletkach do reaktorów ciśnieniowych chłodzonych i moderowanych ciężką wodą typu PHWR.

Japonia

Awarie i przestoje elektrowni jądrowej Kashiwazaki-Kariwa w 2007 roku, zostały spowodowane trzęsieniem ziemi i przyniosły straty szacowane na blisko 700 milionów dolarów. W maju 2009 roku w elektrowni dopuszczono do eksploatacji jednostkę numer 7 do prób testowych. Pozostałe jednostki typu ABWR, będą dopuszczane do eksploatacji stopniowo. W planie długoterminowym opublikowanym w 2009 roku japońska korporacja energetyczna (TEPCO - Tokyo Electric Power Co) przewiduje zwiększenie udziału elektrowni jądrowych w krajowej produkcji energii elektrycznej do 26% do roku 2018. Plan uwzględnia znajdujące się aktualnie w budowie cztery reaktory. Są to w elektrowni Fukushima jednostki 7 i 8 przewidywane do oddania do użytku odpowiednio w październiku 2015 i 2016 roku. W elektrowni Higashidori jednostka 1 oddana zostanie do użytku w marcu 2017 roku, a jednostka 2 w roku 2019.

Korea Południowa

Południowo Koreańska kompania elektrowni wodnych i jądrowych (KHNP -Korea Hydro & Nuclear Power company) buduje obecnie osiem reaktorów jądrowych. Fundamenty pod pierwszą jednostkę w elektrowni Shin-Kori założono w czerwcu 2006 roku, fundamenty pod drugą jednostkę położono w dwa lata później. W obu jednostkach zostaną zastosowane wypróbowane reaktory produkcji koreańskiej, zoptymalizowane reaktory mocy (OPR - Optimised Power Reactor) o mocy 1000 MW każdy. Jednostka Shin-Kori 1 zostanie oddana do użytku w grudniu 2010 roku, jednostka Shin-Kori 2 zostanie oddana do użytku w grudniu 2011 roku. Jednostki Shin-Kori 3 oraz 4 będą wyposażone w opracowane ostatnio koreańskie reaktory typu APR 1400 o mocy 1400 MW każdy. Pierwsza jednostka w budowanej elektrowni jądrowej Shin-Ulhin 1 zostanie oddana do użytku w 2009 roku. Oddanie do użytku kolejnej jednostki Shin-Ulhin 2 przewidywane jest w 2016 roku. Jednostki Shin-Wolsong 1 oraz 2 będą oddawane do eksploatacji w 2012 oraz w 2013 roku.

Pakistan

Pakistańska komisja energii atomowej (PAEC - The Pakistan Atomie Energy Commission) zaanonsowała plan budowy czterech nowych reaktorów jądrowych w elektrowni Kanupp w miejscowości Ka-rachi. Cztery reaktory będą generowały w roku 2030 w sumie moc 8800 MW, oświadczył dyrektor elektrowni Ansar Pa-rvez, który objął to stanowisko w kwietniu 2009, po tym jak byt dyrektorem generalnym elektrowni jądrowej Chashma 2. Zwiększył on teren budowy elektrowni o 585 akrów, które nabył w tym celu od rządu prowincji Sinh za sumę 3,77 milionów dolarów. Komisja PAEC planuje również wybudowanie zakładu odsalania wody morskiej, powiązanego z elektrownią jądrową, o wydajności 1,5 miliona litrów dziennie. Rozpoczęcie budowy planuje się we wrześniu 2009 roku przy wsparciu ze strony międzynarodowej agencji energii atomowej (IAEA -International Atomie Energy Agency). Rozbudowa elektrowni Kannup rozpocznie się w 2012 roku. Modernizację elektrowni jądrowej Chashma rozpoczęto w 2005 roku.

EUROPA, ŚRODKOWY WSCHÓD ORAZ AFRYKA

Belgia

Warunkiem stawianym przez Komisję Europejską dla połączenia się firm GDF i Suez na terenie Belgii było sprzedawanie energii elektrycznej z elektrowni jądrowej Tihange do konkurencyjnej kompanii, SPE. Porozumienie nazwane Pax Electrica 2 zostało podpisane w 2008 roku. Zgodnie z umową całkowita moc elektrowni wynosząca 635 MW jest przekazywana w ilości 100 MW do francuskiej elektrowni jądrowej Chooz, 250 MW do konkurencyjnej kompanii SPE, a na pozostałą moc 285 MW podpisane zostały długoterminowe umowy dostaw z różnymi odbiorcami, aż do roku 2025. Druga belgijska elektrowni jądrowa Doel otrzymała w 2009 roku 165 milionów euro na modernizację turbiny oraz wytwornicy pary.

Bułgaria

Nowa bułgarska elektrownia jądrowa Be-lene jest budowana pomimo kryzysu finansowego, ale pojawiają się pogłoski, że termin jej zakończenia może być opóźniony. Rząd bułgarski oraz niemieckie przedsiębiorstwo RWE podpisało umowę na zbudowanie nowej elektrowni jądrowej do 2015 roku. Sofia czyni, bowiem starania odzyskania pozycji głównego eksportera energii elektrycznej na Bałkanach. Z rosyjskim przedsiębiorstwem Atomstroyexport podpisano umowę na budowę dwóch reaktorów jądrowych, za sumę 4 miliardów euro, o mocy 1000 MW każdy. Kredyty na budowę zaciągnięto we francuskim banku BNP-Paribas. Bułgaria zamierza również zawrzeć kontrakty na budowę składowisk odpadów radioaktywnych o niskim i średnim poziomie promieniowania (LLW and ILW - Low and Intermediate Level Waste).

Czechy

Czeskie przedsiębiorstwo energetyczne CEZ zwróciło się, w lipcu 2008 roku, do rządu z prośbą o dokonanie analizy środowiskowej możliwości dodania dwóch reaktorów do elektrowni jądrowej Teme-lin. Miejsce to było początkowo przeznaczone na cztery reaktory po 1000 MW, dotychczas jednak, ze względów politycznych, nie wybudowano pozostałych dwóch jednostek. Przedsiębiorstwo zwróciło się również o wydłużenie zezwolenia na eksploatowanie czterech reaktorów elektrowni jądrowej Dukovany w okresie do 2025-28. Program wydłużenia eksploatacji obejmuje wykonanie około 230 specjalnych czynności i modyfikacji, które mają być zrealizowane do roku 2015. Prace obejmują kwalifikacje środowiskowe i sejsmiczne oraz modernizację systemu zabezpieczeń, ochrony przeciwpożarowej, kontroli radiacji, wymianę grzejników pracujących pod wysokim ciśnieniem, układu zasilania w wodę oraz modernizację podstacji elektroenergetycznych. W tym samym okresie operator przewiduje zwiększenie mocy wszystkich czterech reaktorów o 67 MW każdy, do wartości 500 MW. Zwiększenie mocy zostanie uzyskane poprzez zastosowanie udoskonalonego paliwa oraz modernizację turbin i generatorów.

Finlandia

W listopadzie 2008 roku rząd fiński zaaprobował nową strategię klimatyczną i energetyczną przewidującą znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku oraz dwutlenku węgla do 2050 roku. Strategia obejmuje budowę nowych elektrowni jądrowych, które nie tylko zabezpieczą własne potrzeby, ale umożliwią również eksport energii elektrycznej. Trzy organizacje fińskie TVO, Fortum oraz Fennovoima Oy podjęty się budowy sześciu nowych reaktorów jądrowych w nowo budowanych elektrowniach jądrowych. Fortum planuje budowę trzech jednostek w elektrowni Loviisa kosztem 6 miliardów euro. Będą to jednostki o mocy 1000 MW oraz 1800 MW. Fennovoima buduję dwie jednostki o mocy 1500 MW oraz 2500 MW. Firma TOY (Teollisuuden Voima Oy) planuje budowę nowej jednostki w elektrowni Olkiluoto, gdzie budowany jest już pierwszy reaktor typu EPR (European Pressurized Reactor).

Francja

Koncerny francuskie EDF oraz GDF Su-ez zaczynają budować wspólnie drugi europejski reaktor ciśnieniowy (EPR -European Pressurized Reactor) o mocy 1600 MW w elektrowni jądrowej Pensy. Budowa reaktora rozpocznie się w roku 2012, a w roku 2017 przewidywane jest jego podłączenie do sieci. W roku 2008 w 58 elektrowniach jądrowych francuskiego stowarzyszenia EDF wyprodukowano 417,6 TWh energii elektrycznej. Współczynnik obciążenia wzrósł do 95.2%. Obniżył się natomiast współczynnik dyspozycyjności do wartości 79,2%.

Przewiduje się podniesienie wartości tego współczynnika do 85% w 2011 roku. Trwają przygotowania do uruchomienia w 2009 roku, wykonywanego przez firmę Areva kosztem 3 miliardów euro, zakładów wzbogacania uranu Georges BESSĘ II w miejscowości Tricastin. W 2009 roku ruszy produkcja wzbogaconego uranu w postaci separowanych jednostek roboczych (SWU -Separative Works Unit) porcjami po 500 000 SWU. Do roku 2017 produkcja ma osiągnąć wydajność 7,7 miliona SWU rocznie.

Niemcy

W okresie przygotowania do wyborów parlamentarnych we wrześniu 2009 roku nastawiona zwykle antynuklearnie partia Socialdemokratów stwierdziła, że będzie dążyć do przyspieszenia stopniowego wycofywania przestarzałych elektrowni jądrowych i definitywnego ich zamknięcia w 2013 roku. Chce ona także wprowadzenia nowych korzystnych podatków dla elektrowni jądrowych. W tym czasie minister Michale Glos (Christian Socialist Union) opublikował broszurę nawołującą do osiągnięcia w 2030 roku podziału paliw energetycznych w elektrowniach niemieckich składającego się w jednej trzeciej z elektrowni jądrowych, w jednej trzeciej z elektrowni tradycyjnych oraz w jednej trzeciej z elektrowni wykorzystujących źródła energii odnawialnej. Niemieckie zakłady wzbogacania uranu w Gronau zwiększyły ostatnio moc produkcyjną do 1800 ton SWU rocznie.

Węgry

Parlament węgierski zaakceptował w marcu 2009 roku plan budowy nowej elektrowni jądrowej obok istniejącej elektrowni Paks. W 2008 roku cztery istniejące reaktory jądrowe, zaprojektowane przez Rosjan, wytwarzały 37% krajowego zużycia energii elektrycznej. W międzyczasie kontynuowane są prace w miejscowości Bataapati nad budowa składu odpadów o małej i średniej aktywności (LLW and ILW). Zgodnie z planem będą to dwa równoległe nachylone szyby wykute w skale granitowej o przekroju 21 m 2 każdy i długości 1700 metrów. Nachylone szyby są łączone pomiędzy sobą, co 250 metrów. Wydrążone zostaną też odpowiednie pomieszczenia badawcze dla pomiaru parametrów geologicznych oraz hydrogeologicznych. Projekt jest finansowany przez kompanię zarządzającą odpadkami radioaktywnymi (Radioactive Waste Managing Company) oraz zespół kopalni Mecsekerc.

Iran

Oficjalne władze Iranu oznajmiły, że posiadają petną wiedzę na temat produkcji paliwa jądrowego i obecnie podejmują działania w zakresie jego eksportu. Zakłady przetwórcze w miejscowości Isfa-han wytwarzają tlenek uranu w postaci pastylek, które mogą być używany w reaktorze z ciężką wodą typu Arak IR-40 lub reaktorze typu Darkhovin IR-360. Reaktor Dakrhovin IR-360 jest reaktorem chłodzonym i moderowanym lekką wodą (LWR - Lihgt Water cooled and moderated Reactror). Budowa reaktora typu Arak IR-40 o mocy 40 MW w miejscowości Isfahan zostanie zakończona w 2011 roku, a reaktor Darkhovin IR-360 rozpocznie pracę w 2016 roku. Obecnie Iran używa paliwo rosyjskie w elektrowni jądrowej Busheher budowanej przez Rosjan.

Litwa

Litewski trybunat konstytucyjny stwierdził, że litewska kompania elektroenergetyczna (LEO LT - Lietuvos Elektros Organizacja) pogwałciła konstytucję krajową planując rozbudowę elektrowni jądrowej Ignalina, pomimo sprzeciwu ministerstwa energetyki. Ministerstwo energetyki wymaga, bowiem, żeby elektrownie jądrowe o mocy powyżej 1700 MW były wyposażone w wieże chłodnicze. Planowana rozbudowa elektrowni jądrowej Ignalina przewiduje zwiększenie mocy elektrowni do 3400 MW oraz wymianę dwóch istniejących jednostek, które pokrywają 70% zapotrzebowania na energię elektryczną kraju. Ostatnio Litwę odwiedził kanadyjski minister handlu, proponując technologię budowy reaktorów typu CANDU i oferując wybudowanie reaktora do 2016 roku, o ile Litwa wybierze proponowaną technologię.

Dania

Jedyna duńska elektrownia jądrowa Borssele jest przedmiotem sporu pomiędzy współwłaścicielami, którymi są duńskie firmy Delta oraz Essent. W styczniu 2009 roku niemieckie przedsiębiorstwo energetyczne RWE zaoferowało 9,3 miliarda euro, aby przejąć udziały firmy Essent. W lutym partnerzy wspólnie podpisali umowę za zgodą rady firmy Essent (Essent Central Works Counsil). Jednakże w kwietniu partner joint venture Delta sprzeciwił się umowie, argumentując, że elektrownia powinna pozostać duńską własnością. Zauważył również, że trwają jeszcze prace nad budową drugiego reaktora. W marcu 2009 roku zakłady wzbogacania uranu Urenco w Almelo osiągnęły wydajność 4 milionów jednostek SWU (Separative Works Units) przy sześciu pracujących kaskadach SP5. W lecie 2009 roku przewiduje się zwiększenie wydajności przez zastosowanie dodatkowych dwóch kaskad. Roczna produkcja 4 milionów SWU jest wystarczająca dla wykonania prętów paliwowych dla 40 dużych elektrowni jądrowych.

Rumunia

Rumuńska agencja jądrowa (Societatea Nationala Nuclearelectrica) oraz pięć innych partnerów międzynarodowych utworzyło kompanię typu joit venture do budowy reaktorów jądrowych Cernavoda 3 i 4 wykorzystujących technologie typu CANDU. Reaktory jądrowe typu CANDU zostały opracowane w Kanadzie (CANDU - Canadian Deuterium Uranium). Są to reaktory, w których rolę moderatora i chłodziwa pełni ciężka woda. Niemieckie przedsiębiorstwo energetyczne RWE twierdzi, że Rumunia jest obecnie najbardziej atrakcyjnym rynkiem, z krajów Europy południowo wschodniej, dla inwestycji energetycznych. Przedsiębiorstwo RWE ma 15% udziałów w omawianej kompanii budującej reaktory w Rumunii. Przedsiębiorstwo produkcji paliwa jądrowego w Pitesti ma zamiar podwoić produkcję w latach 2010 / 2011, aby zapewnić dostawę paliwa do reaktorów jądrowych Cer-navoda 3 i 4.

Słowacja

Słowacki reaktor jądrowy Bohunice 2 o mocy 408 MW, zaprojektowany przez Rosjan, został zamknięty pod koniec 2008 roku. Było to - łącznie z zamknięciem reaktora Bohunice 1 w 2006 roku - warunkiem przystąpienia kraju do Unii Europejskiej. Budowa reaktorów Mocho-vice 3 oraz 4 rozpoczęta się w listopadzie w 2008 roku. Dwa nowe reaktory typu PWR zostaną oddane do eksploatacji odpowiednio w 2012 i w 2013 roku. Będą miały łączną moc 880 MW. Przedsiębiorstwo Slovenske Elektrarne dostosowało prace budowlane i technologiczne do nowoczesnej praktyki oraz wymagań międzynarodowych. Projekt został zatwierdzony przez Unię Europejską. Po uruchomieniu obu jednostek elektrownie jądrowe będą w stanie zaspokoić 22% zapotrzebowania na energię elektryczną Słowacji, które obecnie wynosi 30 TWh rocznie. Projekty Mochovce 3 oraz 4 zostały zmodyfikowane w oparciu o doświadczenia konstrukcyjne i eksploatacyjne podobnych jednostek na Słowacji oraz za granicą. W czerwcu 2008 roku projekt został zaaprobowany przez słowacką agencję jądrową. Slovenske Elektrarne podniosły moc Mochovce 1 oraz 2 o 7% do wartości 470 MW każda. Możliwość zwiększenie mocy wyjściowej elektrowni jądrowych byłą wynikiem zakończenia 10-letniego sporu sądowego z austriacką partią zielonych, którą reprezentowała parlamentarzystką Eve Glawi-schnig twierdząc, że elektrownia jądrowa Mohovce nie ma wystarczającego zabezpieczenia technologicznego i stanowią zagrożenie dla mieszkańców Wiednia położonego o 160 kilometrów na zachód od niej. W lutym 2008 roku powódka zgodziła się na "trwałe zawieszenie postępowania sądowego" według oświadczenia przedsiębiorstwa SE.

Słowenia

Komunikat Komisji Europejskiej o wycieku chłodziwa ze słoweńskiej elektrowni jądrowej Krsko w czerwcu 2008 roku spowodował silne zaniepokojenie w europejskich kręgach dyplomatycznych. Na szczęście szybko nadeszło sprostowanie, że były to tylko ćwiczenia. Przedwczesny alarm nuklearny zdążył jednak dotrzeć do komisji szybkiej wymiany informacji radiologicznych (ECURIE - EC Urgent Radiological Information Exchange), która natychmiast powiadomiła wszystkie kręgi dyplomatyczne rządów europejskich. Słoweński minister środowiska tłumaczył się po tym zdarzeniu, że była to zwykła ludzka pomyłka, ale odpowiedni minister środowiska sąsiadującej Austrii stwierdził, że taki przypadek nie powinien byt się zdarzyć. Na wszelki wypadek po tym zamieszaniu reaktor został wyłączony, a władze słoweńskie oficjalnie oświadczyły, że nie było żadnego wycieku chłodziwa do środowiska.

Południowa Afryka

W grudniu 2008 roku państwowa firma energetyczna Południowej Afryki Eskom wybrała ofertę przetargową na budowę drugiej elektrowni jądrowej w kraju, wyposażonej w reaktor ciśnieniowy, chłodzony i moderowany za pomocą lekkiej wody (PWR - Pressurized light - Water moderated and cooled Re-actor). Pomimo podjętej decyzji przez firmę Eskom, rząd Południowej Afryki zaznaczył, że to on zarządza nadal eksploatacją energii jądrowej. Ministerstwo zasobów mineralnych i energetyki powołało wspólnie z firmą Eskom zespół do spraw energetyki jądrowej i rozwoju przemysłowego. Planowana także jest budowa reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem, z moderatorem grafitowym (HTR - High Temperaturę gas cooled Reactor). W międzyczasie firma Alstom wygrała przetarg na modernizacje jedynej obecnie istniejącej elektrowni jądrowej Koeberg o mocy 920 MW w wyniku, której nastąpi zwiększenie mocy elektrowni o 65 MW.

Hiszpania

W kwietniu 2009 roku, na posiedzeniu plenarnym hiszpańskiej rady bezpieczeństwa nuklearnego (Spain's Nuclear Safe-ty Council), przeanalizowano możliwość odnowienia koncesji elektrowni jądrowej Santa Maria Garona, najstarszej hiszpańskiej elektrowni jądrowej, która rozpoczęta pracę w maju 1971 roku. Przedsiębiorstwo Nuclenor, które jest właścicielem elektrowni Santa Maria Garona wystąpiło o odnowienie koncesji już czerwcu 2006 roku. Jest to pierwsza z siedmiu hiszpańskich elektrowni jądrowych, które będą występowały o odnowieni e koncesji w ciągu najbliższych dwóch lat. Przedsiębiorstwo Nuclenor przewiduje wydawanie rocznie 50 milionów euro na modernizację elektrowni jądrowych w latach 2009-2011. Przepisy hiszpańskie przewidują, bowiem odnawianie koncesji na elektrownie jądrowe, co dziesięć lat, pod warunkiem udoskonalenia ich bezpieczeństwa. Specjalne wymagania stawiane są elektrowniom jądrowym pracującym ponad 40 lat.

Szwecja

Według opinii dziennikarzy w ubiegłym roku rząd szwedzki dokonał zwrotu o 180° (U-turn) w dotychczasowej polityce ograniczania rozwoju energetyki jądrowej. Na początku bieżącego roku zmieniona została polityka w zakresie energetyki oraz zmian klimatycznych wyrażająca się w stwierdzeniu rządowym, że "Zmiany klimatyczne są obecnie w centrum zainteresowania władz szwedzkich i energia jądrowa będzie pozostawać ważnym źródłem szwedzkiej produkcji energii elektrycznej w przewidywalnej perspektywie. Aby zwiększyć bezpieczeństwo dostawy energii elektrycznej rozwijana będzie również hydroenergetyka oraz inne źródła energii odnawialnej" Wychodzące z użycia reaktory jądrowe będą zastępowane przez nowe jednostki. W najbliższym czasie przewiduje się budowę dziesięciu nowych reaktorów jądrowych w Szwecji.

Szwajcaria

W ostatnich latach w Szwajcarii pracowały trzy elektrownie jądrowe. Obecnie przedsiębiorstwo energetyczne Alpiq rozpoczyna budowę nowej elektrowni jądrowej, w pobliżu istniejącej elektrowni Goesgen, w miejscowości Olten, w kantonie Solo-thurn. W grudniu 2008 roku firmy energetyczne Axpo oraz BKW połączyły swoje sity dla modernizacji elektrowni jądrowych Beznau i Muehleberg. Przewiduje się zastosowanie reaktorów wrzących, chłodzonych i moderowanych lekką wodą (BWR - Boiling light Water moderated and cooled Reactor) oraz reaktorów ciśnieniowych chłodzonych i moderowanych za pomocą lekkiej wody (PWR -Pressurized light Water moderated and cooled Reactor). Będą do jednostki o mocy od 1100 MW do 1600 MW.

Wielka Brytania

W kwietniu 2009 roku rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że wytypowano jedenaście nowych miejsc przeznaczonych pod budowę elektrowni jądrowych. Miejsca te są obecnie rozpatrywane i oceniane pod względem strategicznym. Przedsiębiorstwa energetyczne mogą jednak już ubiegać się o zakup ziemi pod budowę nowych elektrowni jądrowych. Prowadzone są wstępne aukcje na zakup tych ziemi. Niemieckie konsorcjum E.ON, RWE, npower wygrało przetarg na zakup ziemi w miejscowościach Oldbury oraz Wyfla. Francuskie stowarzyszenie EdF wygrało przetarg na zakup ziemi w miejscowości Bradwell. Ocena reaktorów do przyszłych elektrowni jądrowych ma być przeprowadzona do potowy 2011 roku. Obecnie rozważane są dwa typu reaktorów jądrowych typu EPR oraz AP 1000.


Tekst pochodzi z czasopisma "Urządzenia dla energetyki" - nr 8/2009

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE