ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREEnergetyka jądrowa
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

MATERIAŁY PROBLEMOWE
12.01.2021r. 05:44

dr Piotr Syryczyński
W ostatnich dniach grudnia 2020 została po długich perypetiach przyjęta ustawa, która ma pośrednie znaczenie dla konkurencji w zakresie energetyki jądrowej na świecie. Główny sponsor tej ustawy p. Lisa Murkowski, senator z Alaski, osiągnęła sukces.
11.12.2020r. 05:37

Dr inż. Jerzy Niagaj, prof. nzw. Pełnomocnik ds. Energetyki Jądrowej, Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Podpisanie polsko-amerykańską umowy o współpracy w zakresie rozwoju energetyki jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce spowodowało, że najbardziej prawdopodobnym dostawcą technologii jądrowej staje się amerykańska firma Westinghouse z reaktorem AP1000. Z drugiej strony, w znowelizowanym programie PPEJ nie wskazuje się konkretnego dostawcy technologii jądrowej, lecz ogólne wymagania. Nadmienia się m.in., że w Polsce zostanie wybudowanych kilka bloków jądrowych z reaktorem typu PWR (Pressurized Water Reactor) o mocy 1000÷1650 MW netto każdy, co sugerowałoby, że w Polsce ciągle pozostaje możliwość budowy koreańskiego reaktora APR-1400 lub francuskiego EPR. W artykule opisano podstawowe zbiorniki ciśnieniowe w elektrowniach jądrowych według projektów: Westinghouse (AP1000), KEPCO (APR-1400) oraz Framatome (EPR), jak również przedstawiono analizę w zakresie możliwości udziału firm polskich w ich wytwarzaniu.

07.12.2020r. 05:07

Dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. uczelni AGH ("Nowa Energia" - 5-6/2020)
Pozycja energetyki jądrowej jest różna, w zależności od regionu i kraju. Najsilniejsza jest w Rosji i w Chinach, gasnąca w Niemczech, w stagnacji - w Japonii, Francji, Korei Południowej oraz w fazie próby powrotu do światowej, globalnej rywalizacji w USA. Ten jednozdaniowy przegląd pokazuje współistnienie wzajemnie wykluczających się trendów, co oznacza, że wytyczenie drogi do wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej jest bardzo trudne.
04.12.2020r. 05:31

Józef Paska, Piotr Marchel, Paweł Terlikowski, Karol Pawlak ("Rynek Energii" - 5/2020)
The authors focused on different issues regarding necessary conditions of a safe work of nuclear power plant. Based on authors research the auxiliaries' power supply systems must be designed to assure a maximal reliability level of the supply for the most important auxiliaries. In the nuclear power plant, it is necessary to remove the decay heat produced in nuclear fuel during the long time after the reactor shutdown. It is also necessary to supply the devices responsible for the radiation protection of people and environment.
16.10.2020r. 05:21

Jan Wyganowski ("Energia Gigawat" - 8-9/2020)
Ukraina w ciągu najbliższych 30 lat nie będzie w stanie zrezygnować z energii jądrowej. Jednak do tej pory 15 działających reaktorów w czterech ukraińskich elektrowniach jądrowych będzie już w 80% zużytych, a państwo może potrzebować około 15 miliardów dolarów na ich modernizację. Rząd powinien przeprowadzić reformę sektora energetycznego kraju, aby całkowicie wyłączyć te elektrownie - pisze ukraiński portal specjalistyczny uaenergy.
18.09.2020r. 05:15

prof. dr hab. inż. Leszek S. Czarnecki ("Automatyka - Elektryka - Zakłócenia" - 6/2020)
Przedmiotem artykułu jest nieco krytyczne zestawienie różnych opinii pojawiających się w przestrzeni publicznej w dyskusji na temat, z jakich źródeł winno się czerpać energię elektryczną, potrzebą do normalnego funkcjonowania naszej technicznej cywilizacji. Nie będąc w przedmiocie artykułu ekspertem, autor nie przedstawia własnych opinii, lecz raczej wyraża rodzaj pewnego zadziwienia różnymi na ten temat powszechnymi poglądami i ich genezą.
04.09.2020r. 05:18

dr inż. Jacek Nowicki - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ("Energetyka" - sierpień 2020)
W artykule skupiono uwagę na amerykańskim reaktorze typu AP1000 produkcji Westinghouse Electric. Sześć reaktorów tego typu zostało już uruchomionych lub znajduje się w końcowej fazie montażu w trzech nowo budowanych elektrowniach jądrowych: dwóch w Chinach i jednej w Stanach Zjednoczonych. Podano genezę reaktorów AP1000, opisano konstrukcję reaktora i budowę bloku jądrowego AP1000 oraz szczegółowo rozwiązania techniczne bezpieczeństwa pasywnego bloku jądrowego.
28.08.2020r. 05:29

Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, dr hab. inż. Artur Wyrwa - Wydział Energetyki i Paliw, AGH; dr inż. Stanisław Tokarski - Centrum Energetyki AGH/GIG ("Nowa Energia" - 4/2020)
Rozważania na temat perspektyw rozwoju energetyki powinny opierać się na pewnych przesłankach, dotyczących m. in. kosztów wytwarzania energii elektrycznej. W czasach monopoli, gdy o rozwoju decydował centralny planista, koszty były najważniejszym czynnikiem. Obecnie, w sytuacji rynku energii o doborze technologii powinny decydować kryteria biznesowe, ale wobec zasad polityki klimatycznej, stają się kryterium drugorzędnym. Podstawowym jest wybór technologii o niskich lub zerowych emisjach dwutlenku węgla. Niemniej koszty technologii, zwłaszcza perspektywicznych są jednym z ważniejszych czynników branych pod uwagę przy wskazywaniu kierunków rozwoju energetyki.
25.08.2020r. 05:21

Dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. NCBJ; Mgr Łukasz Koszuk, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Niemiecka organizacja pozarządowa Vernunftkraft (Rozsądna energetyka) od dawna ostrzegała, że same odnawialne źródła energii (OZE) nie mogą zapewnić ciągłego i niezawodnego zasilania odbiorców, bo słońce zachodzi 365 razy w roku a wiatr jest zmienny - na lądzie wiatraki pracują na mocy od zera do około 70 proc. mocy znamionowej, średnio dają energię równoważną pracy na pełnej mocy przez 20 do 25 proc. czasu w roku.
10.07.2020r. 05:08

prof. dr hab. inż. Janusz Badur, dr hab inż. Tomasz Ochrymiuk - Zakład Konwersji Energii, IMP PAN Gdańsk ("Nowa Energia" - nr 2-3/2020)
Niezależnie od rodzaju rozwiązań, jakie zostaną zaproponowane energetyce zawodowej, ekonomiści naszej branży, sugerują, iż akcję wprowadzania nowych technologii należy rozpocząć od uświadamiania społeczeństwu o konieczności wzrostu cen energii. Porównując ceny energii elektrycznej Polski i Danii, możemy się spodziewać, iż za tę nowoczesną bezemisyjną energię zapłacimy 4-6 więcej niż dotychczas. W niniejszym artykule prześledzimy sześć głównych technologii, na których mogłaby oprzeć się energetyka krajowa.cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE